Fokus på miljø

Effekt Elektroentreprenør er opptatt av å minimalisere negativ påvirkning av det ytre miljø.

Miljøfyrtårn

Effekt har vært sertifisert Miljøfyrtårnbedrift siden 2010. Det er vi stolte av, og alle ansatte i bedriften har som felles mål at vi ikke skal påvirke vårt felles ytre miljø på en negativ måte.

Blant de forhold vi har fokus på kan nevnes:

  • Avfallsortering
  • Kjemikaliebruk
  • Logistikk og transport
  • Speiling av miljøkrav ovenfor leverandører, underentreprenører og samarbeidspartnere

Ønsker du å vite mer kan du bestille siste utgave av årlig miljørapport fra: firmapost@effekt.as 

Miljøfyrtårn. Logo