Hva skjer i Effekt

Kort om hva vi gjør akkurat nå

Pågående prosjekter

Våre oppdrag / våre kunder

 • For øyeblikket jobber prosjektavdelingen med blant annet disse prosjektene:
  • Linea - Plurheia Transformatorstasjon
  • Rana Gruber AS - utvidelse administrasjonsbygg
  • Renta AS - utvidelse administrasjonsbygg
  • Haneseth Energi - utvidelse administrasjonsbygg

I løpet av høsten går vi også i gang med nybygget til COOP OBS Bygg, samt to nye kommunale bygg som skal romme gymnastikksaler - alle i Rana.

 • Serviceavdelingen vår dekker et vidt spekter. I dette segmentet utfører vi eksempelvis ny-installasjoner, ombygginger, service og vedlikehold, og internkontroller. Blant våre trofaste kunder nevnes:
  • HHO-gruppen
  • COOP Helgeland
  • AMFI
  • Mo Industripark
  • Tomra
  • Politiet
  • Frøiland Bygg AS
  • Sitecom AS
  • Banenor
  • Flexit
  • REMA
  • OMEGA
  • REAL Eiendom AS
  • Cirkle-K
Linea
Plurheia Transformatorstasjon
Plurheia Transformatorstasjon - skisse
Rana Kommune
Gymnastikkbygg Selfors og Båsmo Barneskole
Gymnastikkbygg Selfors og Båsmo Barneskole - skisse