Sponsing

Effekt AS sponser barne- og ungdomsaktiviteter, samt enkelte kulturaktiviteter. Organisasjoner og lag kan søke (normalt sponses ikke enkeltpersoner / individuelle aktiviteter). Søknader for inneværende år må være mottatt innen utgangen av januar. Fordelingen skjer i løpet av februar.

Send søknad

Generelt: For søkere som tildeles sponsormidler, stilles formalkrav til faktura, og ved årets slutt krever vi en aktivitetsrapport som forteller hvordan sponsormidlene fra oss har blitt benyttet. Det kan også vær aktuelt å avtale gjenytelser, eksempelvis i form av foredrag eller dugnadsarbeid.

Send søknad til:

Effekt Elektroentreprenør AS
Mellomvika 55
8622 Mo i Rana

E-post: firmapost@effekt.as