Referanser

Effekt utfører alle typer elektriske installasjoner, store som små.

Vi installerer tradisjonelle sterkstrøms installasjoner (lys, varme, sikringsskap og – fordelinger, strømforsyning til komponenter og anlegg, energiregulering og styringer etc.). Videre utfører vi også svakstrøms installasjoner (nett for data og tele, brannalarmanlegg, kameraovervåkning, adgangskontroll og øvrige sikkerhetsanlegg, fibernett, kabel-TV etc.). Service og vedlikehold av samme type installasjoner er også et satsningsområde for oss.

Når det gjelder systemer for energistyring og regulering så har vi kompetanse på flere systemer, eksempelvis KNX, Xcomfort, Sensio, DALI, osv.

Noen av våre større kunder er HHO-konsernet, Nordland Fylkeskommune, Amfi, Omega AS, EDA AS, ISS Facility Service, Telenor, Statsbygg, Statens Innkrevingssentral, Kvikk Skatec Helgeland, Arctic Rein og Vilt, Torget Eiendom, Solum Eiendom AS, Rana Kommune, Signal Bredbånd, REMA1000, TOMRA AS, Byggesystemer AS, Hæhre AS, Mo Industripark, Politiet, Banenor / Spordrift m.fl. I tillegg jobber vi også mot privatmarkedet med både nybygg, renovering og serviceoppdrag. Vi har også en omfattende portefølje av private- og offentlige virksomheter, rammeavtalekunder og privatkunder.

Mer informasjon om prosjekter vi har utført