Gå til hovedinnhold Gå til søk

Sponsing

Samfunnsansvar

Helt siden starten i 2007 har vi tatt samfunnsansvar ved å støtte opp om aktiviteter i lokalsamfunnet ved å bidra med sponsormidler til gode formål.

I likhet med konsernet vi er del av, Haneseth-gruppen, bidrar vi med støtte til aktiviteter som er positive for vårt lokalmiljø, fortrinnsvis innen barne- og ungdomsidrett, kulturformål og veldedige formål. Vi prioriterer videre å støtte lag- og gruppeaktiviteter foran individuelle søkere.

Støttes ikke: politiske- og religiøse grupperinger.

Fast årlig søknadsfrist: 31. januar.
Søknader er vanligvis ferdigbehandlet i løpet av februar.

Krav til innhold i søknad:

1.    Skriftlig søknad sendes per e-post. Må beskrive aktivitet, formål, hvem som søker og for hvilken periode det søkes støtte

2.    Beløp det søkes om, og totalt budsjett for aktiviteten

3.    Beskrive hvordan Effekt blir profilert i forbindelse med støtte

Krav for utbetaling ved innvilget søknad:

For å utbetale støtte, setter vi krav til at det sendes formell faktura til oss på avtalt beløp, hvor en del formalkrav må være tilfredsstilt (bl.a. fakturanr., fullstendig navn og adresse på avsender, om avsender er mva. pliktig eller ikke, samt hva faktura gjelder).

Søknader sendes til per e-post: firmapost@effekt.as