Gå til hovedinnhold Gå til søk

Energi­effektivisering

Energieffektivisering

Hvorfor:

Høye strømpriser, knapphet på energi og hensyn til miljø gjør det nødvendig å spare energi, og å sørge for best mulig utnyttelse av den energien vi har til rådighet.

Hvordan:

Energieffektivisering kan gjennomføres på mange plan. Det kan eksempelvis være bygningsmessige tiltak som etterisolering av vegger og tak, bytte av vinduer osv. Denne type tiltak er ofte relativt kostbare å gjennomføre. I mange sammenhenger vil det derfor være både enklere og rimeligere å gjennomføre energieffektivisering gjennom oppgradering av tekniske installasjoner.

En av de største kostnadsdriver på driftssiden i bygg er elektrisk energi, og det kan være mye å spare på å gjennomføre oppgradering av elektriske installasjoner med tiltak som:

  • Bytte til energieffektiv LED-belysning
  • Behovstilpasset lysstyring, med eksempelvis sensorer som registrerer tilstedeværelse, innslipp av dagslys etc.
  • Behovstilpasset varmestyring, med termostater som senker temperaturen i rommet når ingen er til stede, gjerne i kombinasjon med sensorer som registrerer tilstedeværelse. Med sentral enhet for varmestyring, kan alle varmekilder styres fra ett og samme sted.
  • Utskifting av eldre varmekilder til moderne elektriske varmekilder som optimaliserer energiforbruk og varmedistribusjon

Fordelen med elektrisk oppvarming er uansett at energitapet er særdeles lavt; all strømmen som benyttes til elektriske varmekilder blir til varme. Med elektrisk oppvarming har du også stor fleksibilitet i forhold til å justere oppvarming og forbruk fra rom til rom. I Norge, hvor all elektrisk energi er fornybar, finnes det ikke noe mer effektivt og miljøvennlig alternativ til oppvarming enn elektriske varmekilder.

For å finne ut hva som gir best gevinst når det kommer til energieffektivisering i ditt bygg, må man kartlegge alle faktorer som påvirker energiforbruket. Vi bistår deg gjerne med råd og tips rundt det som omfatter elektriske installasjoner.